Mã Hóa & Giải Mã (Beta)

Loading...

HỆ THỐNG MÃ HÓA VÀ GIẢI MÃ ONLINE (BETA)

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

  • 1. Cho toàn bộ Code vào khung bên dưới của hệ thống.
  • 2. Nhấn nút Mã Hoá để hệ thống mã hóa.
  • 3. Nhấn nút Giải Mã để hệ thống giải mã.
  • 4. Nhấn nút Xem Thử để xem nội dung code.
  • 5. Nhấn nút Chọn Tất Cả để chọn tất cả code (bôi đen).
  • 6. Nhấn nút Làm Lại để xóa toàn bộ code.
Dán toàn bộ Code vào khung dưới đây để bắt đầu nào !

Hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm. Hứa hẹn nhiều tính năng “mới lạ và độc đáo”