Note Thông báo: Từ ngày 25/05/2021 hệ thống ngừng hoạt động, mọi vấn đề hay thắc mắc trên đây sẽ không được giải quyết. Hãy truy cập Code Pro để được hỗ trợ!

TUT DAME 808 DIE TRONG NGÀY

Loading...


TUT DAME 808 Die Trong Ngày
Bước 1 : Reg 1 Nick, Fake nó all
Bước 2 : Fake 1 Cmnd (Họ tên , ngày sinh)
Bước 3 : Fake IP Candana , Ngôn Ngữ US => Thẳng vấn đề Vào link : https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
Chọn 3,2,1 Tên đầy đủ của bạn Địa chỉ email liên hệ của bạn Tên đầy đủ trên trang cá nhân của kẻ mạo danh Địa chỉ email hoặc số điện thoại di động được liệt kê trên trang cá nhân của kẻ mạo danh (nếu có) Liên kết (URL) đến trang cá nhân của kẻ mạo danh UP CMND Thần chú : This account is forging me and doing bad things for me. I urge you to review and delete this account. Thank you Vào wall victim : Báo cáo mạo danh tôi => Đây là tài khoản giả mạo => Báo cáo stt quấy rối => Báo cáo ảnh làm phiền người khác => Đóng tài khoản Nick chính : Báo cáo đây là tài khoản giả mạo => Báo cáo stt và Ảnh gì cũng được => Đóng tài khoản Vào link : Vào link : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
=> Chọn theo thứ tự sau: Photo => Profile picture => Yes, I have a URL => In the US => My child's rights
=> Under 13
+ Dòng 1: URL link avata của victim
+ Dòng 2: Điền tên Victim
+ Dòng 3: Họ và tên đệm (nếu victim có cả họ và tên đệm – ko có tên đệm thì điền mỗi họ thui)
ð Tích vào 2 dòng như bên dưới oy nhấn gửi.
ð Sau khi làm xong tất cmn cả thì hóng victim die: 5-30p
– Đã test tut và victim die 100% ð Victim sẽ die ở 2 dạng: FAQ MD hoặc APP nhé !!!! The And Tut By NGUYỄN NGỌC TÚ
Link Fb Chích Chủ NNT :

https://www.facebook.com/Best.Report.Tupro.Canall