Note Thông báo: Từ ngày 25/05/2021 hệ thống ngừng hoạt động, mọi vấn đề hay thắc mắc trên đây sẽ không được giải quyết. Hãy truy cập Code Pro để được hỗ trợ!

Mã Hóa & Giải Mã Url, Hex Và Base64

Loading...

MÃ HÓA & GIẢI MÃ URL, HEX VÀ BASE64

Mã Hóa Url, Hex Và Base64 có rất nhiều công dụng, tùy vào mục đích sử dụng! Nhìn chung, thì mình thấy loại mã hóa này phù hợp cho những bạn thích viết lách, lưu chữ bí mật, thư từ, tin nhắn gửi đi nhiều nơi mà không muốn bị lộ, hay trao đổi bí mật với nhau trên các diễn đàn, vân vân và mây mây...

Hệ thống mã hóa này có 3 dạng mã hóa là URL, HEXBase64. Điều đặc biệt ở loại mã hóa này là cách mã hóa và giải mã đa dạng (tùy thuộc vào người mã hóa), không ai giống ai. Không có bất kì cách giải chung để giải mã một đoạn mã đã được mã hóa nếu bạn không biết người mã hóa đã thực hiện bao nhiêu thao tác và thứ tự mã hóa như nào !

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÃ HÓA & GIẢI MÃ

Nhập Văn Bản hoặc Code cần mã hóa/giải mã vào khung !
  • Nhấn nút Mã Hóa Url để mã hóa dạng Url
  • Nhẫn nút Giải Mã Url để giải mã dạng Url
  • Nhấn nút Mã Hóa Hex để mã hóa dạng Hex
  • Nhấn nút Giải Mã Hex để giải mã dạng Hex
  • Nhấn nút Mã Hóa Base64 để mã hóa dạng Base64
  • Nhấn nút Giải Mã Base64 để giải mã dạng Base64
Lưu ý: Thứ tự mã hóa như nào, thì khi giải mã phải giải ngược lại !
Ví dụ như sau:
  • Mã hóa: Url (3 lần) => Hex (6 lần) => Base64 (9 lần)
  • Giải mã: Base64 (9 lần) => Hex (6 lần) => Url (3 lần)
Đối với mã hóa văn bản tiếng việt thì các bạn nên ưu tiên mã hóa Url trước, để sau khi giải mã không bị lỗi font chữ !