Note Thông báo: Từ ngày 25/05/2021 hệ thống ngừng hoạt động, mọi vấn đề hay thắc mắc trên đây sẽ không được giải quyết. Hãy truy cập Code Pro để được hỗ trợ!

TẠO TRANG CHỜ CHUYỂN HƯỚNG VỚI LIÊN KẾT NGOÀI BLOG CHO BLOGSPOT

Loading...
Xin chào mọi người. Chắc hẳn đây là bài viết rất nhiều người mong đợi. Mặc dù nó đã được chia sẻ rất nhiều trên Google nhưng có lẽ với sự đơn giản, sự nhiệt tình, chu đáo trong cách viết bài đã khiến mọi người thích =))) (ahjhj tự khen :v)

Khi độc giả click vào link ngoài blog của bạn thì nó sẽ tự động chuyển hướng đến trang chờ chuyển hướng ! Mình cũng đã nghiên cứu JS của một số bài viết, mặc dù có lỗi nhưng mình đã tổng hợp và share, fix lại cho các bạn dùng ! Bắt đầu thôi.


Các bước thực hiệnBước 1: Chèn đoạn JS trong link này vào trên thẻ </body>. Thay linkblog1, linkblog2, linkblog3 thành các link blog bạn không muốn chuyển hướng.
Bước 2: Tạo 1 trang chuyển hướng trong blog của bạn và thay www.trongkhanhnguyen.com/redirect.php trong JS bước 1 thành link trang blog chuyển hướng vừa tạo
Bước 3: Vào trang chuyển hướng vừa tạo, chuyển sang HTML và thêm đoạn code sau vào trang:
<script> //<![CDATA[
shortcut = { all_shortcuts: {}, add: function(a, b, c) { var d = { type: "keydown", propagate: !1, disable_in_input: !1, target: document, keycode: !1 }; if (c) for (var e in d) "undefined" == typeof c[e] && (c[e] = d[e]); else c = d; d = c.target, "string" == typeof c.target && (d = document.getElementById(c.target)), a = a.toLowerCase(), e = function(d) { d = d || window.event; if (c.disable_in_input) { var e; d.target ? e = d.target : d.srcElement && (e = d.srcElement), 3 == e.nodeType && (e = e.parentNode); if ("INPUT" == e.tagName || "TEXTAREA" == e.tagName) return } d.keyCode ? code = d.keyCode : d.which && (code = d.which), e = String.fromCharCode(code).toLowerCase(), 188 == code && (e = ","), 190 == code && (e = "."); var f = a.split("+"), g = 0, h = { "`": "~", 1: "!", 2: "@", 3: "#", 4: "$", 5: "%", 6: "^", 7: "&", 8: "*", 9: "(", 0: ")", "-": "_", "=": "+", ";": ":", "'": '"', ",": "<", ".": ">", "/": "?", "\\": "|" }, i = { esc: 27, escape: 27, tab: 9, space: 32, "return": 13, enter: 13, backspace: 8, scrolllock: 145, scroll_lock: 145, scroll: 145, capslock: 20, caps_lock: 20, caps: 20, numlock: 144, num_lock: 144, num: 144, pause: 19, "break": 19, insert: 45, home: 36, "delete": 46, end: 35, pageup: 33, page_up: 33, pu: 33, pagedown: 34, page_down: 34, pd: 34, left: 37, up: 38, right: 39, down: 40, f1: 112, f2: 113, f3: 114, f4: 115, f5: 116, f6: 117, f7: 118, f8: 119, f9: 120, f10: 121, f11: 122, f12: 123 }, j = !1, l = !1, m = !1, n = !1, o = !1, p = !1, q = !1, r = !1; d.ctrlKey && (n = !0), d.shiftKey && (l = !0), d.altKey && (p = !0), d.metaKey && (r = !0); for (var s = 0; k = f[s], s < f.length; s++) "ctrl" == k || "control" == k ? (g++, m = !0) : "shift" == k ? (g++, j = !0) : "alt" == k ? (g++, o = !0) : "meta" == k ? (g++, q = !0) : 1 < k.length ? i[k] == code && g++ : c.keycode ? c.keycode == code && g++ : e == k ? g++ : h[e] && d.shiftKey && (e = h[e], e == k && g++); if (g == f.length && n == m && l == j && p == o && r == q && (b(d), !c.propagate)) return d.cancelBubble = !0, d.returnValue = !1, d.stopPropagation && (d.stopPropagation(), d.preventDefault()), !1 }, this.all_shortcuts[a] = { callback: e, target: d, event: c.type }, d.addEventListener ? d.addEventListener(c.type, e, !1) : d.attachEvent ? d.attachEvent("on" + c.type, e) : d["on" + c.type] = e }, remove: function(a) { var a = a.toLowerCase(), b = this.all_shortcuts[a]; delete this.all_shortcuts[a]; if (b) { var a = b.event, c = b.target, b = b.callback; c.detachEvent ? c.detachEvent("on" + a, b) : c.removeEventListener ? c.removeEventListener(a, b, !1) : c["on" + a] = !1 } } }, shortcut.add("Ctrl+U", function() { top.location.href = "//trongkhanhnguyen.com" }), shortcut.add("F12", function() { top.location.href = "//trongkhanhnguyen.com" }), shortcut.add("Ctrl+Shift+I", function() { top.location.href = "//trongkhanhnguyen.com" }), shortcut.add("Ctrl+S", function() { top.location.href = "//trongkhanhnguyen.com" }), shortcut.add("Ctrl+Shift+C", function() { top.location.href = "http://www.trongkhanhnguyen.com/" }); String.prototype.GetValue = function(t) { var e = new RegExp("(^|&)" + t + "=([^&]*)(&|$)"), n = this.substr(this.indexOf("?") + 1).match(e); return null != n ? unescape(n[2]) : null }; var str = location.href;
//]]> </script>
<style>.chuyen-huong-tkn {font-family: Roboto; width: 80%; margin: 0 auto; margin-top: 20px; padding: 10px; border: 1px solid #4080ff; border-radius: 5px}.chuyen-huong-tkn .title {width: 100%; font-size: 19px; color: #4080ff}.xac-nhan-tkn {background: #4080ff; border: 1px solid #4080ff; border-radius: 3px; padding: 4px; color: #fff!important; font-family: Roboto!important}.xac-nhan-tkn:before {content:'\f090';color:#FF0080; font-family: fontawesome}.back-home-ch-tkn {background: #4080ff; border: 1px solid #4080ff; border-radius: 3px; padding: 4px; color: #fff!important}.abs-tkn {float: right}.i-font {color: #fff; background: #4080ff; padding-left: 2px; padding-right: 2px}.ntt-tkn {margin-top: -15px}.url-ch-tkn {font-weight: 700}</style><br /><div class="chuyen-huong-tkn"><h5 class="title"><i aria-hidden="true" class="fa fa-info-circle"></i> Xác nhận chuyển hướng <img src="https://i.imgur.com/jxSjBoy.gif" /></h5><div class="note">Bạn vừa nhấp một liên kết không thuộc <b>Trọng Khanh Nguyễn Blog</b>. Sau khi xác nhận, bạn sẽ được truy cập đến <span class="url-ch-tkn"><script type="text/javascript">document.write(str.GetValue("url")); </script></span>. Nhấp xác nhận để tiếp tục:</div><div class="ntt-tkn"><form name="loading"><div class="abs-tkn" style="display: inline;"><script type="text/javascript">document.write("<input class=\"xac-nhan-tkn\" style=\"margin-right:5px;text-align:center\" type=\"button\" onclick=\"location.href='"+str.GetValue("url")+"'\""+" value=\"Truy cập liên kết\"");</script></div><a class="back-home-ch-tkn" href="https://www.blogger.com/"> Trở về trang chủ</a></form></div></div>

Thay dòng màu xanh thành tên blog bạn.
Vậy là xong rồi, nó thật đơn giản phải không nào ! Nhưng khi chỉnh các đường link hãy đọc kĩ hướng dẫn nhé !
Nếu không thành công, đừng ngần ngại bình luận phía dưới để nhận được sự hỗ trợ nhé!

Chúc các bạn thành công !

 1. Comment ở đây giờ đc hiện ngoài trang chủ 2 comment mới, thú vị :D

  Trả lờiXóa
 2. Recent comment lỗi lâu lắm rồi sao chưa thấy fix?

  Trả lờiXóa
 3. nó không hiện dòng chữ mà nó qua thẳng luôn trang muốn chuyển hướng ? vào xem blog liên kết của tôi kìa ..... How to khắc phục

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cứ làm theo HD đi em. php gì kệ anh link blog chuyển hướng là gì thì bỏ vào thôi :v

   Xóa
 4. Trả lời
  1. ai biết về js thì chỉnh lại cho hợp với ý mik cũng đc mak :v

   Xóa
 5. Cái này có ảnh hưởng tốc độ load ko Khanh?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. mặc dù js dài nhưng nó ko lấy dữ liệu blog nên ko ảnh hưởng anh. chỉ giảm 1 điểm trong gg insights thôi

   Xóa
 6. Mong anh viết ra những bài hay như thế này <3

  Trả lờiXóa
 7. bật chuyển hướng là được mà anh

  Trả lờiXóa
 8. Qua chào anh cái mong anh đừng chào lại :_)

  Trả lờiXóa
 9. Giờ đang phải sml với môn TTDĐ nên là ngay trong lúc này ghé qua blog chúc giáng sinh vui vẻ đây :D

  Trả lờiXóa
 10. chúc Khanh đập troai :v giáng sinh vui vẻ nhé :*

  Trả lờiXóa
 11. Chúc anh Khanh giáng sinh vui vẻ nhaa :D

  Trả lờiXóa
 12. Ngoài post outer hiện bình luận luôn kìa. Phải nói temp của Khanh bây giờ là đầy đủ nhất á!

  Trả lờiXóa
 13. Trả lời
  1. ừ thà có xin thì được, chứ ăn cắp thì méo được đâu =))))

   Xóa
  2. do thi nên xin dùng tạm để thuận mắt ng dùng thôi. sau thi có hứa vs ảnh sẽ viết r :V

   Xóa
  3. ơ cơ mà mấy cái biệt hiệu h đâu hết r ta

   Xóa
  4. Nâng cấp thread comment mới nên mấy chức năng của th-comment cũ (emoticon, chèn ảnh, code, biệt hiệu, blah...) không dùng được nữa nhé.

   Xóa
  5. Chịu thôi, từ từ fix lại :))

   Xóa
 14. Trả lời
  1. giờ không biết fix sao luôn, không có cái gì nó ẩn cả =.= ko biết có xung đột j ko

   Xóa
 15. Cũng bị thử cơ á T_T em tưởng làm theo bài viết là được mà :v

  Trả lờiXóa
 16. đc mak nặng a nén thành chữ Xem ảnh r

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em Comment = Gif không hiện kìa a

   Xóa
  2. thread cmt khác. phải [ img ] link ảnh [/ img ] (bỏ dấu cách)

   Xóa
  3. V~ Em tưởng cứ thế up link lên như bsw

   Xóa
  4. Từ trc của BSW đó anh dán link vài là nó hiện ảnh lên đó :v

   Xóa
  5. Đó em tưởng như thế đó cơ mà chắc nặng quá lên anh bỏ rồi à :))

   Xóa
  6. ko e. do cmt forrm ver mới a chưa lm đc

   Xóa
  7. Ahihi ver mới :v mà em cũng muốn lên ver mới cơ mà em không viết được CSS -_-

   Xóa
  8. lẻn mạng search "css cho theard comments form" là ra :v

   Xóa
  9. Cơ mà trên mạng không đẹp :)) Mà thôi đợi khi nào có máy mới làm sau :v

   Xóa