Note Thông báo: Từ ngày 25/05/2021 hệ thống ngừng hoạt động, mọi vấn đề hay thắc mắc trên đây sẽ không được giải quyết. Hãy truy cập Code Pro để được hỗ trợ!

TẠO MÁY NGHE NHẠC (MUSIC PLAYER) CHO BLOGSPOT TUYỆT ĐẸP

Loading...
Với các blog hiện nay đang ngày càng phát triển và cần những thứ đổi mới, những widget chức năng hữu ích như Top người bình luận, Máy nghe nhạc (music player)... Và hôm nay, KhanhBlogger xin được chia sẻ cho các bạn một MÁY NGHE NHẠC do mình nghiên cứu từ lâu kết hợp với W3Shools (Các bạn nên vào đây để học). Mấy hôm nay mình đang nghiên cứu máy phát nhạc cực cool cho các bạn, trong đó dùng khá nhiều JS mẫu từ W3shools rất hữu ích cho mình. Bắt đầu thôi !

máy nghe nhạc cho blogspot


Các bước thực hiện
Bước 1: Chèn CSS này vào dưới thẻ <style> của blogspot:
div.wrappertt{ width:100%; height:530px; box-shadow: 0 2px 3px 0 rgba(0,0,0,0.1), 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,0.12); font-family: Roboto; transform-origin:top center; } .showMP1{ animation: showMusicPlayer 1000ms 300ms ease-in-out forwards; } .lzz{ position:absolute; left:50%; text-align:center; margin-left:-60px; margin-top:200px; font-size:10px; color:rgba(0,0,0,1); animation:pw 900ms ease-in-out infinite; } @keyframes pw{ 0%,100%{ opacity:1; } 70%{ opacity:0.7; } } @keyframes showMusicPlayer{ 0%{ transform:translateY(-550px); } 80%{ transform:translateY(10px); } 100%{ transform:translateY(0px); } } .song-loader{ position:absolute; width:4px; height:70px; background:#a26c37; display:inline-block; left:50%; top:120px; margin-left:-2px; opacity:1; animation:dancingBars 1000ms ease-in infinite; } .song-loader-anim{ animation:dancingBars 1000ms ease-in infinite; } .song-loader:after,.song-loader:before{ position:absolute; content:''; width:4px; height:70px; background:#a26c37; display:inline-block; } .song-loader:after{ margin-left:10px; animation:dancingBars 900ms 500ms ease-in infinite; } .song-loader:before{ margin-left:-10px; background:#a26c37; animation:dancingBars 700ms 100ms ease-in infinite; } @keyframes dancingBars{ 0%,100%{ transform:scaleY(1); opacity:1; } 50%{ transform:scaleY(0.2); opacity:0.4; } 80%{ transform:scaleY(1.2); opacity:0.9; } } div.wrappertt:after{ position:absolute; content:''; width:95%; height:15px; background:rgba(0, 55, 49, 0.81); display:block; left:2.5%; bottom:-37px; border-radius:100%; -webkit-filter:blur(2px); -moz-filter:blur(2px); -ms-filter:blur(2px); filter:blur(2px); z-index:-1; } .music-cover{ height:42.5%; background:#4080ff; text-align:center; overflow:hidden; } .cover-img{ width:90%; margin-top:30px; border-radius:8px; border-top:2px solid rgba(255,255,255,0.4); opacity:0.9; } .album-controls{ position:relative; height:42.5%; background:#4080ff; border-top:2px solid rgba(255,255,255,0.2); text-align:center; overflow:hidden; } .album-img{ width:100%; margin-top:-195px; border-radius:8px; border-top:2px solid rgba(255,255,255,0.4); -webkit-filter:blur(16px); -moz-filter:blur(16px); -ms-filter:blur(16px); filter:blur(16px); } .album-info{ position:absolute; width:100%; background:transparent; top:0; } .album-info span{ width:100%; display:block; text-align:center; background:transparent; text-transform:uppercase; } span.album-title{ color:#fff; font-size:19px; font-weight:bold; margin-top:45px; } span.song-title{ font-size:18px; margin-top:21px; color:rgba(255,255,255,1); } .song-utility{ margin-top:25px; } .h5555{ color:rgba(255,255,255,0.7); background:transparent; padding:10px 10px; font-size:35px; margin:0 10px; } span .fa-retweet, span .fa-home{ color:rgba(255,255,255,1); } .music-controls{ position:relative; height:20%; background:rgba(255,255,255,1); border-radius:0px 0px 14px 14px; -50px #c0bf99; /*overflow:hidden;*/ } .music-controls > span{ display:block; height:100%; float:left; text-align:center; background:#fff; line-height:580%; transition:all 0.3s linear; } .music-controls .seek-bar, .music-controls:before{ position:absolute; width:100%; height:7px; content:''; display:block; clear:both; border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,0.2); } .music-controls .seek-bar{ width:0%; height:3px; top:1.5px; background:#4080ff; } .music-controls .song-buffer{ position:absolute; display:inline-block; width:0%; height:3px; top:2px; left:0; background:#4080ff; opacity:0.4; } .music-controls:before{ background:rgba(255,255,255,1); } .knot{ position:absolute; z-index:99; top:-6px; right:-8px; width:8px; height:8px; background:#fff; border-radius:100%; border:4px solid #4080ff; display:inline-block; transition:all 300ms ease-in-out; opacity:1; } .music-controls span.song-current-time{ width:30%; font-size:18px; color:#4080ff; border-radius:0 0 0 14px; opacity:0; transition:opacity 200ms ease-in; } .music-controls span.song-duration{ opacity:0; transition:opacity 200ms ease-in; } .music-controls span.play{ width:70%; font-size:18px; text-align:left; border-radius:0 0 14px 0; } .music-controls span.play:hover{ } .fa-play, .fa-pause{ position:relative; color:#4080ff !important; top:6px; left:45px; transition:all 0.3s linear; cursor:default; pointer-events:none; opacity:0; transition:opacity 300ms ease-in; margin-left: -14px; } .fa-play:hover, .fa-pause:hover{ color:#4080ff !important; } .music-controls span.song-duration{ position:absolute; font-size:18px; background:transparent; color:#4080ff; right:40px; } #music-player{ opacity:0; position:absolute; top:-100px; } .is-animate { transition:width 300ms linear; } div.credit { position: absolute; padding: 0px 10px; padding-bottom: 8px; height: 15px; right: 5px; top: 5px; display: inline-block; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); font-size: 7px; font-weight: bold; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1); cursor: default; } div.credit:hover{ border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); } div.credit img { position: relative; width: 14px; margin-left: 3px; top: 4px; }
Bước 2: Chèn JS này vào trước </head> của Blogspot:
<script>
// code by TKN BLOG - jquery by W3schools
var _audio = $("#music-player")[0],
_audioDuration = 0,
_currentTime = 0,
_buffered = 0,
_buuferPlayTime = 5;
$(".music-controls .fa").on("click", function() {
var $this = $(this);
$(".music-controls .seek-bar").css("animation-play-state", "running");
if ($this.hasClass("fa-play")) {
$this.removeClass("fa-play").addClass("fa-pause");
_audio.play();
$(".music-controls .seek-bar").addClass("is-animate");
} else {
$(".music-controls .seek-bar").css("animation-play-state", "paused");
$this.removeClass("fa-pause").addClass("fa-play");
$(".music-controls .seek-bar");
_audio.pause();
}
});
var _setAudioDuration = setInterval(function() {
_audioDuration = _audio.duration;
if (_audioDuration > 0) {
$(".song-duration").html(formatAudio(_audioDuration)).css("opacity", 1);
$(".song-current-time").css("opacity", 1);
clearInterval(_setAudioDuration);
}
}, 500);
var _animateSeek = setInterval(function() {
if ($(".fa").hasClass("fa-pause")) {
var _percent = (_audio.currentTime * 100) / _audioDuration;
$(".is-animate").css("width", _percent + "%");
$(".song-current-time").html(currentTime(_audio.currentTime));
}
}, 500);
_audio.onended = function() {
setTimeout(function() {
_audio.currentTime = 0;
$(".song-current-time").html(currentTime(_audio.currentTime));
$(".is-animate").css("width", "0%");
$(".music-controls .fa").removeClass("fa-pause").addClass("fa-play");
}, 500);
};
var _checkBuffer = setInterval(function() {
if (_audioDuration > 0) {
_buffered = (_audio.buffered.end(_audio.buffered.length - 1) * 100) / _audio.duration;

$(".music-controls .song-buffer").css("width", _buffered + "%");
if (_buffered > _buuferPlayTime) {
$(".wrappertt").addClass("showMP");
$(".fa").css({
"opacity": "1",
"pointer-events": "auto"
});
}
if (_buffered == 100) {
clearInterval(_checkBuffer);
}
}
}, 500);

function currentTime(songActivity){
var _mprefix = "";
var _sprefix = "";
var _secs = songActivity;
var _min = Math.floor(_secs/60);

var _time = Math.floor(((_secs/60) - _min )*60);
if(_min < 10){
_mprefix = "0";
}
if(_time < 10){
_sprefix = "0";
}
return _mprefix + _min + ":" + _sprefix + _time;
}

function formatAudio(songActivity) {
var _mprefix = "",
_sprefix = "",
_secs = songActivity,
_min = Math.floor(_secs / 60),
_time = Math.floor(((_secs / 60) - _min) * 60);

if (_min < 10) {
_mprefix = "0";
}
if (_time < 10) {
_sprefix = "0";
}
return _mprefix + _min + ":" + _sprefix + _time;
}
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'UA-109680738-1');
</script>
Bước 3: Vào bố cục > Thêm tiện ích > HTML/Javascript:

<div class="wrappertt">
<div class="music music-cover">
<img src="LINK ẢNH" alt="" class="cover-img" />
</div>
<div class="music album-controls">
<img src="LINK ẢNH" alt="" class="album-img" />
<div class="album-info">
<span class="album-title">Người lạ ơi</span>
<span class="song-title">Khanhblogger.com</span>
<span class="song-utility">
<i class="fa fa-home h5555" aria-hidden="true"></i>
<i class="fa fa-random h5555" aria-hidden="true"></i>
<i class="fa fa-retweet h5555" aria-hidden="true"></i>
<i class="fa fa-clock-o h5555" aria-hidden="true"></i>
</span>
</div>
</div>
<div class="music music-controls">
<span class="seek-bar">
<span class="knot"></span>
</span>
<span class="song-buffer"></span>
<span class="song-current-time">00:00</span><span class="play">
<i class="fa fa-play h5555" aria-hidden="true"></i>
<span class="song-duration">00:00</span>
</span>
</div>
</div>
<audio controls id="music-player" preload="auto">
<source src="https://f9-stream.nixcdn.com/NhacCuaTui958/NguoiLaOiAvaxcRemix-KarikOrangeSuperbrothers-5353998.mp3?st=u6gO4Ua7gVbUy7O8_3fydQ&e=1516867597&t=1516781197585" type="audio/mpeg">
</source></audio>
Thay LINK ẢNH thành link ảnh bài hát, thay phần in đậm dưới cùng thành link nhạc (dạng .MP3) và các thông tin khác =)))

Đây là một máy nghe nhạc, một Music Player tuyệt đẹp cho blogspot. Hi vọng với Widget này, blog bạn sẽ ngầu và chuyên nghiệp hơn.
Chúc các bạn thành công !
 1. Thiếu 1 bước chỉ cách lấy nhạc có đuôi .mp3

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tùy sever nx a. zing mp3 khác, nhaccuatui khác :v mak chắc mn lấy đc :v ko thì mai update :v

   Xóa
 2. Mà cái này mấy cáu nút ngoài cái nút Play ra thì méo bấm vào được cái nào Khanh ơi :)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ý a là mấy nút đó ko qtrong á. mn tự thêm link vào đi :v

   Xóa
  2. Ừ em biết mà đã thêm thì anh thêm luôn đi :v Chứ để làm cảnh nó gây 1 chút không vui :))

   Xóa
  3. tui mệt lắm r :3 nhiu đó đủ xài r :3

   Xóa
  4. Vậy thôi thì anh nghỉ đi cho hết mệt rồi thêm :))

   Xóa
 3. Qua demo cứ bấm bấm để nó tua, ai ngờ đâu nó k bấm đc :v

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em.cũng bấm mà mãi không được hóa ra là nút đó làm đẹp thôi anh ạ :v

   Xóa
  2. @Trọng Khanh Nguyễn sao đuổi em?

   Xóa
  3. @Cường: Đúng rồii là xe bus đó anh :)))

   Xóa
  4. vcl h mới nhớ blog mình có cái chức năng chặn thô tục =)

   Xóa
  5. @^%#!$% => @^%#!$% là sao :v mèo lại hoàn mèo hả

   Xóa
  6. Tại nó mã hoá mà cặc nó ra cặc anh ạ :))

   Xóa
  7. Duma cái chức năng chặn Thô tục của anh đó :)) Viết Cặ c --> cặc :v

   Xóa
  8. là sao ? e điên hả :/ chả lẽ cnt chữ Duy ra Duy điên ?

   Xóa
  9. Ý là k cho cmt thô tục á :v

   Xóa
  10. DUMA nó cái mã hóa c-ặ-c --> cặc

   Xóa
  11. ủa néu mã hóa c-a-c mak sao nó vẫn ra thế. khó hiểu quá

   Xóa
  12. Vch anh đùa à mã hoá từ cặc nó ra cặc :v

   Xóa
  13. Dumachungbay sao không hiểu ? A Khanh ta cái mã hoá đi em giải cmn thích cho :))

   Xóa
 4. Đỉnh thật, onl pc test ngay thôi hoho

  Trả lờiXóa
 5. Giờ để tăng tính chuyên nghiệp chuyển qua demo bên codepen.io đi e :D

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Codepen.io cũng hay mà Khanh :)) Đỡ phải tạo trang ở Blog

   Xóa
  2. h so vs việc phải login codepen r cop code cái nào css cái nào js thì đối vs blog demo a chỉ cần cop all code r xuất bản là đc. nhanh nx

   Xóa
  3. Chắc tùy sở thích mỗi người thôi a :v

   Xóa
  4. Xàm :v Anh rep thân thiện vch ra ý

   Xóa
  5. Mấy câu kia em học ở lớp đó :))

   Xóa
  6. Mấy đứa ở lớp e hay nói thế em học theo luôn :v

   Xóa
  7. cái hay ko học toàn học mấy đứa côn đồ

   Xóa
  8. Kia là câu của mấy đứa côn đồ á a?

   Xóa
 6. Hay đấy em ơi đỉnh của đỉnh là đây

  Trả lờiXóa