Note Thông báo: Từ ngày 25/05/2021 hệ thống ngừng hoạt động, mọi vấn đề hay thắc mắc trên đây sẽ không được giải quyết. Hãy truy cập Code Pro để được hỗ trợ!

REPORT THÁNG 6/2018 AUTO FAQ MẠO DANH

Loading...

I.Chuẩn Bị
1. Khoảng 3-4 nick facebook (trong đó có 1 acc cổ từ 2k12 đổ xuống)
- Tham khảo cách check acc cổ 5s Tại đây 
2. Check Info (Không check được để mặc định 01/01/1919)
3. Quê quán và nơi ở: Los Angeles
4. AVT và Bìa ẩn khỏi dòng thời gian
II. Thực Hành
#ACC_CỔ
1. Kết bạn các nick fake với nhau
2. Nick cổ add tầm 3-4 bạn chung với Victim
3. Fake IP TRUNG QUỐC + NN TRUNG PHỒN THỂ
4. Báo cáo mạo danh chính tôi
5. Spam ảnh đại diên + ảnh bìa mại dâm, ma túy, kích động địch thù
6. Chọn đóng tài khoản (gửi lên ít nhất 5 lần)
7. Chặn
#ACC_CÒN_LẠI
1. FAKE IP VIỆT NAM (ko cần fake - fake cũng được hihi)
2. Báo cáo mạo danh người tôi biết
3. Đóng tài khoản (gửi lên ít nhất 5 lần)
#HÓNG_DIE (NÊN REPORT BUỔI TRƯA)
Nguồn: LÊ ANH ĐỨC

COPY GHI NGUỒN - THỂ HIỆN MÌNH LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HÓA