Note Thông báo: Từ ngày 25/05/2021 hệ thống ngừng hoạt động, mọi vấn đề hay thắc mắc trên đây sẽ không được giải quyết. Hãy truy cập Code Pro để được hỗ trợ!

SHARE CODE TRANG CẢNH BÁO CHUYỂN HƯỚNG CHO URL NGOÀI TUYỆT ĐẸP

Loading...

TẢN MẠN

Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với blog của mình !!! Theo yêu cầu của một bạn tên Trần Kha Dĩ ۝  nên hôm nay mình sẽ chia sẻ code trang chuyển hướng url cho blog. Đã  có rất nhiều bài viết về chủ để này rồi nên chắc cũng không còn xa lạ nữa nhỉ. Nhưng không sao, mình thích thì mình share thôi (code đã được thêm bớt và chỉnh sửa)

CODE VÀ DEMO

DEMO
<center>
<h2>
<i class="fa fa-star-o fa-spin" style="color: red;"></i> F.B.I WARNING <i class="fa fa-star-o fa-spin" style="color: red;"></i></h2>
</center>
<style>
.khung{margin:0 0 15px;clear:both;border: 3px solid #EE0000;border-radius: 10px 10px 10px 10px;;padding: 8px 2px;}
#button1 {
background-color: #4CAF50;
border: none;
border-radius: 4px;
color: white;
padding: 7px 16px;
text-align: center;
text-decoration: none;
display: inline-block;
font-size: 16px;
cursor: pointer;}
#button2 {
background-color: #008CBA;
border: none;
border-radius: 4px;
color: white;
padding: 7px 16px;
text-align: center;
text-decoration: none;
display: inline-block;
font-size: 16px;
cursor: pointer;

}
.footer-credits{display:none;}
</style>
<script>
function getQueryVariable(variable)
{

    var query = window.location.search.substring(1);

    var vars = query.split("&");

    for (var i=0;i<vars.length;i++) {

        var pair = vars[i].split("=");

        if(pair[0] == variable){return pair[1];}

    }

    return(false);
}
var time = 15;

var page = getQueryVariable("t");

function countDown(){

time--;

gett("timecount").innerHTML = time;

if(time == -1){

window.location = page;

}

}

function gett(id){

if(document.getElementById) return document.getElementById(id);

if(document.all) return document.all.id;

if(document.layers) return document.layers.id;

if(window.opera) return window.opera.id;

}

function init(){

if(gett('timecount')){

setInterval(countDown, 1000);

gett("timecount").innerHTML = time;

}

else{

setTimeout(init, 50);

}

}

document.onload = init();$(document).ready(function(){

 $('.link-out-btn').click(function(){

  window.location = page;

 });

 $('#linkout').text(page);

});

</script>
<script>
function closeWindow() {

    window.open('','_parent','');

    window.close();

  }
</script>
<br />
<div class='khung'>
<center>
<br />
Bạn vừa <b style="color:#EE0000">Click</b> vào một liên kết không thuộc quyền sở hữu của <b><a href="https://adminducxamlone.blogspot.com/">LÊ ANH ĐỨC</a></b> Mọi thiệt hại gây ra chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm !!!<br />
Hệ thống sẽ tự động chuyển đến liên kết bạn vừa click sau <b style="color:#EE0000"><span id="timecount"></span></b> giây !<br />
<b style="color:#188700">Trong lúc chờ đợi hãy click vào ô nhạc bên dưới để thư giãn nào !!!</b>
<br />
Liên kết bạn muốn đến: <b style="color:#FF0099"><span id="linkout"></span></b><br />
<br />
</center>
<div style="text-align: center;">
<button class="link-out-btn" id="button1">Đồng ý</button>
<button id="button2" onclick="javascript:closeWindow();">Từ chối</button>
</div>
<center>
<audio controls>
<source src=https://xxleanhducxx.000webhostapp.com/LAD.mp3 />
</audio>
</center>
</div>
<br />
<br />

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BƯỚC 1:

- Tạo trang mới => Dán toàn bộ code ở trên vào và xuất bản

BƯỚC 2:

- Lấy link trang vừa tạo và thêm ?t= vào ngay sau nó
- Ví dụ như sau:
https://www.leanhduc.pro.vn/p/chuyen-huong.html => https://www.leanhduc.pro.vn/p/chuyen-huong.html?t=

BƯỚC 3:

- Rất là đơn giản thôi :) Các bạn chỉ cần dán URL muốn chuyển đến vào ngày sau ?t= là xong - Ví dụ như sau:
https://www.leanhduc.pro.vn/p/chuyen-huong.html?t=https://www.leanhduc.pro.vn/
- Trong đó: www.leanhduc.pro.vn là liên kết muốn chuyển đến

LỜI KẾT

Trên đây là toàn bộ code và hướng dẫn tạo trang chuyển hướng cho Blog. Mọi hành động copy vui lòng ghi rõ nguồn LÊ ANH ĐỨC và trỏ link về Blog này. Cảm ơn các bạn rất nhiều !!!
Chúc các bạn có một ngày tết Trung Thu thật vui vẻ và hạnh phúc