Note Thông báo: Từ ngày 25/05/2021 hệ thống ngừng hoạt động, mọi vấn đề hay thắc mắc trên đây sẽ không được giải quyết. Hãy truy cập Code Pro để được hỗ trợ!

SHARE TEMPLATE BẬT KHIÊN FACEBOOK PHIÊN BẢN MỚI - CTV | VÕ HỮU NHÂN

Loading...

TẢN MẠN

Xin chào anh em, ở bài viết này mình sẽ chia sẻ Template công cụ Facebook : Bật khiên , template này sử dụng Javascript submit form về vipfb.id (không lưu token người dùng) nên nếu server vipfb.id sập thì template cũng sập theo :3 cơ mà khỏi lo, server mình trâu lắm.

THÔNG TIN TEMPLATE

  • Name : Protect Profile Picture By VoHuuNhan
  • Phiên bản : 1.0
  • Tính năng đặc biệt : Submit form không cần load (Javascript), bật khiên chỉ tốn 1s, không lưu token.
  • Coder : Võ Hữu Nhân

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DOWNLOAD & DEMO

VÕ HỮU NHÂN