Note Thông báo: Từ ngày 25/05/2021 hệ thống ngừng hoạt động, mọi vấn đề hay thắc mắc trên đây sẽ không được giải quyết. Hãy truy cập Code Pro để được hỗ trợ!

Facebook Lên Kế Hoạch Hợp Nhất Dịch Vụ Tin Nhắn - 3 Gã Khổng Lồ Hợp Nhất

Loading...
Facebook thông báo rằng họ đang làm việc trên một "kế hoạch hợp nhất" sẽ cho phép nhắn tin chung giữa Instagram, Whatsapp và Messenger.

Mặc dù cả ba nền tảng sẽ vẫn là các ứng dụng riêng biệt, các nền tảng sẽ được tích hợp và truyền tin nhắn và tin nhắn giữa ba ứng dụng sẽ có thể.

Trong một tuyên bố với BBC, Facebook cho biết "họ đang ở giai đoạn đầu của quá trình dài".

Thứ nhất, kế hoạch được New York Times công bố được ước tính là dự án cá nhân của Mark Zuckerberg, chủ sở hữu của Facebook.

Sau khi hoàn tất, người dùng Facebook sẽ có thể nhắn tin trực tiếp tới những người có tài khoản WhatsApp. Điều này là không thể tại thời điểm này, vì các ứng dụng không có cơ sở chung.

Thời báo New York đã báo cáo rằng công việc hợp nhất ba nền tảng riêng biệt đã bắt đầu và dự kiến ​​hoàn thành vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Dữ liệu chung

Kế hoạch "hợp nhất" của Zuckerberg, các ứng dụng để làm cho nó "hữu ích" hơn và người dùng muốn tăng thời gian dành cho các ứng dụng này để thực hiện.

Makena Kelly của The Verge, nơi cung cấp tin tức công nghệ, chỉ ra rằng Facebook có thể kết hợp ba nền tảng để cạnh tranh hiệu quả hơn với các dịch vụ nhắn tin của Google và Apple.

Phóng viên công nghệ của BBC, Chris Fox, theo cách này, Facebook có thể chia sẻ dữ liệu giữa ba nền tảng và điều này sẽ tạo thuận lợi cho công việc theo sở thích của người dùng, ông nói.

Facebook cho biết: "Chúng tôi muốn xây dựng trải nghiệm nhắn tin tốt nhất có thể làm. Mọi người muốn nhắn tin nhanh, đơn giản, đáng tin cậy và bí mật.

Tuyên bố cũng tuyên bố rằng có một "cuộc thảo luận và trao đổi ý tưởng" mãnh liệt về cách hệ thống sẽ hoạt động.

@Copyright Lê Anh Đức