Note Thông báo: Từ ngày 25/05/2021 hệ thống ngừng hoạt động, mọi vấn đề hay thắc mắc trên đây sẽ không được giải quyết. Hãy truy cập Code Pro để được hỗ trợ!

Share Template Chuyển Ảnh Sang TXT Cực Chất - Convert Image to TXT

Loading...

DEMO

TÍNH NĂNG

 • Chuyển đổi ảnh sang dạng TXT
 • Nhiều tính năng mới sẽ được phát triển trong thời gian tới

THÔNG TIN

 • Ngôn ngữ lập trình: HTML
 • Nền tảng: Blogspot
 • Thuật toán & thư viện sửa dụng: JavaScript
 • Phiên bản: Version 1.0
 • Develop: Lê Anh Đức
 • Phát hành: 29/08/2019
 • Mã nguồn: J2TEAM Community (share)

NHẬN TEMPLATE

 • Chia sẻ bài viết !
 • Click quảng cáo !
 • Comment gmail của bạn ở phía dưới (gửi trong vòng 24h) hoặc ibox Lê Anh Đức
 • Đối với các dân chơi không thích chờ đợi thì các bạn có thể RIP thoải mái !
 • Mình không để link download luôn là vì link rất dễ die đồng thời tăng tính tương tác trên trang web và tránh mấy thánh chuyên copy. Mong các bạn thông cảm về sự bất tiện này!

JAVASCRIPT

/* Created by Ruanyu Jian */ 
var map=getCharsMap(); 
/* Chuyển hình ảnh thành text */ 
function toChars(context, width, height, rowChars) { 
  var pixels = [], 
    output = "", 
    imageData = context.getImageData(0, 0, width, height), 
    rowChars = width < rowChars ? width : rowChars, 
    char_h = width / rowChars, 
    char_w = char_h, 
    rows = height / char_h, 
    cols = rowChars, 
   
    getBlockGray = function (x, y, w, h) { 
      var sumGray = 0, pixels; 
      for (var row = 0; row < w; row++) { 
        for (var col = 0; col < h; col++) { 
          var cx = x + col,  
            cy = y + row,  
            index = (cy * imageData.width + cx) * 4, 
            data = imageData.data, 
            R = data[index], 
            G = data[index + 1], 
            B = data[index + 2], 
            gray = ~~(R * 0.3 + G * 0.59 + B * 0.11); 
          sumGray += gray; 
        } 
      } 
      pixels = w * h; 
      return ~~(sumGray / pixels); 
    }; 
  for (var r = 0; r < rows; r++) { 
    for (var c = 0; c < cols; c++) { 
      var pos_x = ~~(c * char_h), 
        pos_y = ~~(r * char_h), 
        avg = getBlockGray(pos_x, pos_y, ~~char_w, ~~char_h), 
        ch = map[avg]; 
      output += ch; 
    } 
    output += '\r\n'; 
  } 
  ; 
  return output; 
} 
function getCharsMap() { 
  var chars = ['@', 'w', '#', '$', 'k', 'd', 't', 'j', 'i', '.', ' ']; 
  var step = 25, 
    map = {}; 
  for (var i = 0; i < 256; i++) { 
    var index = ~~(i / 25) 
    map[i] = chars[index]; 
  } 
  ; 
  return map; 
} 
Đoạn JavaScript này mình lấy ở J2TEAM Community (một bạn đã share). Sau đó phát triển trên nền tảng Blogspot ! Các bạn tham khảo nha =))
Nếu có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại về bản quyền hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả !!!

Copyright © Lê Anh Đức