Note Thông báo: Từ ngày 25/05/2021 hệ thống ngừng hoạt động, mọi vấn đề hay thắc mắc trên đây sẽ không được giải quyết. Hãy truy cập Code Pro để được hỗ trợ!

Tạo Hiệu Ứng Sóng Tại Trang Nhãn Cho Blogspot Tuyệt Đẹp

Loading...

LỜI MỞ ĐẦU

Chào mừng tất cả các bạn đã đến với bài viết tiếp theo của mình. Để blog trở nên sinh động và chuyên nghiệp hơn, mình xin giới thiệu tới các bạn code trang nhãn blog với hiệu ứng sóng chuyển động tuyệt đẹp =))

DEMO

HƯỚNG DẪN

BƯỚC 1:

Xác định đúng vị trí phần code chứa menu và xóa toàn bộ CSS cũ của trang Label !

BƯỚC 2:

Chèn toàn bộ code phía dưới vào vị trí đã xác định ở bước 1 (mỗi template là khác nhau nên mình không thể hướng dẫn chi tiết được)
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<style>
body {
 margin:0;
}

h1 {
 font-family: Roboto;
 font-weight:300;
 letter-spacing: 2px;
 font-size:48px;
}
p {
 font-family: 'Lato', sans-serif;
 letter-spacing: 1px;
 font-size:14px;
 color: #333333;
}

.header {
 position:relative;
 text-align:center;
 background: linear-gradient(60deg, rgba(84,58,183,1) 0%, rgba(0,172,193,1) 100%);
 color:white;
}
.logo {
 width:50px;
 fill:white;
 padding-right:15px;
 display:inline-block;
 vertical-align: middle;
}

.inner-header {
 height:65vh;
 width:100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

.flex { /*Flexbox for containers*/
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 text-align: center;
}

.waves {
 position:relative;
 width: 100%;
 height:15vh;
 margin-bottom:-7px; /*Fix for safari gap*/
 min-height:100px;
 max-height:150px;
}

.content {
 position:relative;
 height:20vh;
 text-align:center;
 background-color: white;
}

/* Animation */

.parallax > use {
 animation: move-forever 25s cubic-bezier(.55,.5,.45,.5)   infinite;
}
.parallax > use:nth-child(1) {
 animation-delay: -2s;
 animation-duration: 7s;
}
.parallax > use:nth-child(2) {
 animation-delay: -3s;
 animation-duration: 10s;
}
.parallax > use:nth-child(3) {
 animation-delay: -4s;
 animation-duration: 13s;
}
.parallax > use:nth-child(4) {
 animation-delay: -5s;
 animation-duration: 20s;
}
@keyframes move-forever {
 0% {
  transform: translate3d(-90px,0,0);
 }
 100% { 
  transform: translate3d(85px,0,0);
 }
}
/*Shrinking for mobile*/
@media (max-width: 768px) {
 .waves {
  height:40px;
  min-height:40px;
 }
 .content {
  height:30vh;
 }
 h1 {
  font-size:24px;
 }
}
</style>
<!--Hey! This is the original version of Simple CSS Waves-->
<div class="header">
<!--Content before waves-->
<div class="inner-header flex">
<!--Just the logo.. Don't mind this-->
<svg version="1.1" class="logo" baseProfile="tiny" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 500 500" xml:space="preserve">
<path fill="#FFFFFF" stroke="#000000" stroke-width="10" stroke-miterlimit="10" d="M57,283" />
<g><path fill="#fff"
d="M250.4,0.8C112.7,0.8,1,112.4,1,250.2c0,137.7,111.7,249.4,249.4,249.4c137.7,0,249.4-111.7,249.4-249.4
C499.8,112.4,388.1,0.8,250.4,0.8z M383.8,326.3c-62,0-101.4-14.1-117.6-46.3c-17.1-34.1-2.3-75.4,13.2-104.1
c-22.4,3-38.4,9.2-47.8,18.3c-11.2,10.9-13.6,26.7-16.3,45c-3.1,20.8-6.6,44.4-25.3,62.4c-19.8,19.1-51.6,26.9-100.2,24.6l1.8-39.7 c35.9,1.6,59.7-2.9,70.8-13.6c8.9-8.6,11.1-22.9,13.5-39.6c6.3-42,14.8-99.4,141.4-99.4h41L333,166c-12.6,16-45.4,68.2-31.2,96.2 c9.2,18.3,41.5,25.6,91.2,24.2l1.1,39.8C390.5,326.2,387.1,326.3,383.8,326.3z" />
</g>
</svg>
<h1>Lê Anh Đức</h1>
</div>
<!--Waves Container-->
<div>
<svg class="waves" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
viewBox="0 24 150 28" preserveAspectRatio="none" shape-rendering="auto">
<defs>
<path id="gentle-wave" d="M-160 44c30 0 58-18 88-18s 58 18 88 18 58-18 88-18 58 18 88 18 v44h-352z" />
</defs>
<g class="parallax">
<use xlink:href="#gentle-wave" x="48" y="0" fill="rgba(255,255,255,0.7" />
<use xlink:href="#gentle-wave" x="48" y="3" fill="rgba(255,255,255,0.5)" />
<use xlink:href="#gentle-wave" x="48" y="5" fill="rgba(255,255,255,0.3)" />
<use xlink:href="#gentle-wave" x="48" y="7" fill="#fff" />
</g>
</svg>
</div>
</div>
<!--Header ends-->
</b:if>

BƯỚC 3:

Lưu lại và Kiểm tra !

LỜI KẾT

Trên đây là toàn bộ code & hướng dẫn tạo hiệu ứng sóng tại trang nhãn blog. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại về bản quyền hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả !!!

Copyright © Lê Anh Đức