Note Thông báo: Từ ngày 25/05/2021 hệ thống ngừng hoạt động, mọi vấn đề hay thắc mắc trên đây sẽ không được giải quyết. Hãy truy cập Code Pro để được hỗ trợ!

Hệ Thống Mã Hóa & Giải Mã Url, Hex Và Base64

Loading...

MÃ HÓA & GIẢI MÃ URL, HEX VÀ BASE64

Mã Hóa Url, Hex Và Base64 có rất nhiều công dụng, tùy vào mục đích sử dụng! Nhìn chung, thì mình thấy loại mã hóa này phù hợp cho những bạn thích viết lách, lưu chữ bí mật, thư từ, tin nhắn gửi đi nhiều nơi mà không muốn bị lộ, hay trao đổi bí mật với nhau trên các diễn đàn, vân vân và mây mây...

Hệ thống mã hóa này có 3 dạng mã hóa là URL, HEXBase64. Điều đặc biệt ở loại mã hóa này là cách mã hóa và giải mã đa dạng (tùy thuộc vào người mã hóa), không ai giống ai. Không có bất kì cách giải chung để giải mã một đoạn mã đã được mã hóa nếu bạn không biết người mã hóa đã thực hiện bao nhiêu thao tác và thứ tự mã hóa như nào !

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÃ HÓA & GIẢI MÃ

Nhập Văn Bản hoặc Code cần mã hóa/giải mã vào khung !
 • Nhấn nút Mã Hóa Url để mã hóa dạng Url
 • Nhẫn nút Giải Mã Url để giải mã dạng Url
 • Nhấn nút Mã Hóa Hex để mã hóa dạng Hex
 • Nhấn nút Giải Mã Hex để giải mã dạng Hex
 • Nhấn nút Mã Hóa Base64 để mã hóa dạng Base64
 • Nhấn nút Giải Mã Base64 để giải mã dạng Base64
Lưu ý: Thứ tự mã hóa như nào, thì khi giải mã phải giải ngược lại !
Ví dụ như sau:
 • Mã hóa: Url (3 lần) => Hex (6 lần) => Base64 (9 lần)
 • Giải mã: Base64 (9 lần) => Hex (6 lần) => Url (3 lần)
Đối với mã hóa văn bản tiếng việt thì các bạn nên ưu tiên mã hóa Url trước, để sau khi giải mã không bị lỗi font chữ !

 1. TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpN
  ek16TXpNek16TXpNek16TXpNegpNek16TXpNek56TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpN
  ek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16Ck16TXpNek16TXpNek16TXpN
  elF6TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16
  TXoKTXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNMk16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16
  TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNegpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16
  TXpOVE16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16Ck16TXpNek16TXpNek16
  TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpjek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpN
  ek16TXoKTXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpN
  ek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNegpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpN
  ek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TnpNek16TXpNek16Ck16TXpNek16TXpN
  ek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16TXpNek16
  TXpNek16UT0K

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 4e4755314e4455354d7a41305a5464684e6a4d7a4d44526c4e6d51304f544d784e4755304e4456684e6d49305a5455304e546b7a4d54526c4e6d45314d6a5a6a4e4755314e4455354d7a45300a5a545a684e54557a4d6a526c4e5451314f544d774e4755314e4455324e6a67305a5455304e44457a4d54526c4e545131595459354e4755314e4455354d7a45305a5464684e544932597a526c0a4e5451314f544d794e4755304e4455314d7a51305a545a684e47517a4d44526c4e6d45314d6a59344e4755325a44526b4d7a45775954526b4e6d45314e544d774e4755314e4455354e3245300a5a4451304e54557a4d6a526c4e6d51305a444d784e475132595455794e6a6b305a5455304e54557a4d44526c4e6d45314d6a59344e4755304e4455354d7a49305a4464684e54457a4e44526c0a4e4451304f544d784e4755314e4455314d7a49305a4464684e47517a4d44526b4e6d45314e544d7a4e4755314e4455784d7a45305a5451304e5445334f44526b4e3245304e544d784e4755320a595455314d7a49305a5455304e446b7a4d54526d4e5451314e6a59344d4745305a5451304e5455335954526c4e54513159545a684e475532595451314e3245305a4455304e54557a4e54526b0a4e3245304f544d784e475532595455784d7a49305a5455334e44557a4d54526b4e3245314e544d774e4755325a4455784d7a45305a4455304e6a4d7a4d7a526c4e4463314d544d784e4759300a4e4455784d7a49305a5455304e6a4d334e7a55354e5451314e544d794e4755304e4455314e3245305a5455304e5455334e7a526c4e5451314f544d794e546b32595455314d7a45305a5464680a4e6a637a4d4442684e5745314e4455784d7a49305a5455304e446b7a4d7a526b4e6d45314e544d784e4755325a44526b4d7a45314f5455304e544932597a526c4e5451304f544d784e4755300a4e4455314d7a49305a5455304e546b7a4d54526c4e6d45314d544d794e4755314e4451354d7a45305a5464684e54557a4d44526c4e3245324d7a4d7a4e4751304e4455354d7a51305a545a680a4e44557a4d7a55354e5451314d5463344e475133595455314d32513d

   Xóa