Note Thông báo: Từ ngày 25/05/2021 hệ thống ngừng hoạt động, mọi vấn đề hay thắc mắc trên đây sẽ không được giải quyết. Hãy truy cập Code Pro để được hỗ trợ!

Share Mã Nguồn Công Cụ Tính Điểm Tốt Nghiệp Dành Cho Blogspot

Loading...
Xin chào các bạn :) hôm nay rảnh rỗi không có gì làm nên có rặn được vài dòng code để tính điểm tốt nghiệp bằng Javascript, template cực nhẹ và mượt không request bất kì dữ liệu nào nên sẽ không bị lag nhé !

Thông tin về code

  • Tên source : Công cụ tính điểm tốt nghiệm
  • Nền tảng : Blogspot / HTML
  • CSS : Bootstrap
  • Chức năng : Tính xuôi/ngược
  • Phiên bản : 1.0
  • Code By : Võ Hữu Nhân / Blackspy
  • Email thuê code : [email protected]
  • Note : Share đi đâu ghi cái nguồn nhé ditme :))
Xem Demo Download