Note Thông báo: Từ ngày 25/05/2021 hệ thống ngừng hoạt động, mọi vấn đề hay thắc mắc trên đây sẽ không được giải quyết. Hãy truy cập Code Pro để được hỗ trợ!

Tạo Nhãn Phân Biệt Từng Chuyên Mục Trên Thumnail Blogspot

Loading...
Thuận theo yêu cầu của một số bạn, hôm nay mình viết bài hướng dẫn tạo nhãn phân biệt từng chuyên mục mà mình đang sử dụng. Không liên thiên nữa thì chúng ta bắt đầu luôn nào =))

BƯỚC 1:

Chèn code phía dưới ngay trước thẻ </body>
<link rel="stylesheet" href="https://css.leanhduc.pro.vn/label-tag.css"/>

BƯỚC 2:

Tìm kiếm <b:loop values='data:post.labels' var='label'> và chèn code phía dưới ngay sau nó!
 • Có nhiều đoạn code trên do mỗi template thiết kế khác nhau nên mình không thể biết chắc là đoạn nào!
 • Các bạn cần phải tự thử lần lượt =))
 • Trong đó &quot;SEO&quot;, &quot;TIN TỨC&quot;, &quot;TEMPLATE&quot;,... các bạn sửa thành tên nhãn tương ứng của các bạn
<!-- gắn nhãn bài viết -->
<div class='label-tag'>
      <b:if cond='data:label.name == &quot;SEO&quot;'>
         <a href='/search/label/SEO'>
         <span class='tag-name seo'><i class='fa fa-gg-circle'/> SEO</span>
         </a>
      </b:if>
      <b:if cond='data:label.name == &quot;TIN TỨC&quot;'>
         <a href='/search/label/TIN TỨC'>
         <span class='tag-name tin_tuc'><i class='fa fa-fire'/> TIN TỨC</span>
         </a>
      </b:if>
      <b:if cond='data:label.name == &quot;TEMPLATE&quot;'>
        <a href='/search/label/TEMPLATE'>
         <span class='tag-name template'><i class='fa fa-refresh fa-spin'/> TEMPLATE</span>
        </a>
      </b:if>
      <b:if cond='data:label.name == &quot;BLOGGER&quot;'>
        <a href='/search/label/BLOGGER'>
         <span class='tag-name blogger'><i class='fa fa-rss-square'/> BLOGGER</span>
        </a>
      </b:if>
      <b:if cond='data:label.name == &quot;CÔNG CỤ&quot;'>
        <a href='/search/label/CÔNG CỤ'>
         <span class='tag-name tools'><i class='fa fa-cog fa-spin'/> CÔNG CỤ</span>
        </a>
      </b:if>
      <b:if cond='data:label.name == &quot;FACEBOOK&quot;'>
        <a href='/search/label/FACEBOOK'>
         <span class='tag-name facebook'><i class='fa fa-facebook-official'/> FACEBOOK</span>
        </a>
      </b:if>
      <b:if cond='data:label.name == &quot;PSD&quot;'>
        <a href='/search/label/PSD'>
         <span class='tag-name psd'><i class='fa fa-file-image-o'/> FILE PSD</span>
        </a>
      </b:if>
    </div>
<!-- kết thúc gắn nhãn bài viết -->

BƯỚC 3:

Lưu và xem kết quả thôi =))

LỜI KẾT

Trên đây là toàn bộ code & hướng dẫn tạo nhãn phân biệt từng chuyên mục. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại về bản quyền hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả !!!
Copyright © Lê Anh Đức