Note Thông báo: Từ ngày 25/05/2021 hệ thống ngừng hoạt động, mọi vấn đề hay thắc mắc trên đây sẽ không được giải quyết. Hãy truy cập Code Pro để được hỗ trợ!

Tổng Hợp Các Link Kháng Nghị Unlock, Report Và FAQ Của Facebook

Loading...

LỜI MỞ ĐẦU

Chào mừng tất cả các bạn đã đến với bài viết tiếp theo của mình! Nay rảnh, ngồi tổng hợp tất cả các link của facebook. Mình nghĩ sẽ nhiều bạn ở đây cần đến nó. Nhớ theo dõi bài viết này nhé vì mình sẽ update liên tục =))

TỔNG HỢP THÔNG TIN HỖ TRỢ TỪ FACEBOOK

Hotline Facebook: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077
 • Trang thông tin hỗ trợ dành cho nhà quảng cáo:
 • https://www.facebook.com/business/resources
 • Trang liên hệ đội Hỗ trợ về Quảng cáo Facebook:
 • https://www.facebook.com/business/contact-us/
 • Trình quản lý quảng cáo bị lỗi, thanh toán bị khóa:
 • https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
 • Hỗ trợ thêm về thanh toán:
 • https://www.facebook.com/help/contact/190643187762050
 • Vấn đề hóa đơn:
 • https://www.facebook.com/help/contact/?id=239064626155650
 • Báo cáo quảng cáo vi phạm:
 • https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954
 • Hỏi về vấn đề thanh toán và ngân hàng:
 • https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
 • Góp ý cải thiện quảng cáo cho Facebook:
 • https://www.facebook.com/help/contact/?id=291733024205607
 • Báo cáo sự cố trang facebook:
 • https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
 • Support Trực Tiếp:
 • https://www.facebook.com/facebookadsupport/
 • Link kháng tài khoản bị khoá:
 • https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
 • Link kháng tài khoản vô hiệu hoá theo chính sách
 • https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
 • Link kháng tài khoản hoặt động bất thường bị khoá:
 • https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
 • Link đề nghị nâng ngưỡng thanh toán, lập hoá đơn:
 • https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
 • Link kháng thẻ tự nhiên bị đá ra, add vào báo lỗi:
 • https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
 • Link kháng quảng cáo không được phê duyệt:
 • https://www.facebook.com/help/contact/452019928334289
 • Các loại QC trên Facebook:
 • https://www.facebook.com/business/ads-guide
 • Tài khoản bị hack:
 • https://www.facebook.com/hacked
 • Báo cáo vấn đề đăng nhập:
 • https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
 • Link kháng đổi ngày sinh:
 • https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
 • Link kháng đổi tên Trang
 • https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
 • Link kháng đổi tên người dung (URL) cho page:
 • https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
 • Link yêu cầu hợp nhất trang :
 • https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086
 • Link kháng đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:
 • https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
 • Link phản hồi trang có vấn đề các kiểu:
 • https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
 • Hỏi về các tình trạng quảng cáo nói chung:
 • https://www.facebook.com/business/contact-us
 • Phương thức thanh toán bị treo:
 • https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189
 • Mở khoá tài khoản FAQ:
 • https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701
 • Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân
 • https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
 • Confirm Your Identity With:
 • https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
 • Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa:
 • https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
 • Đã bị vô hiệu hóa – không đủ điều kiện:
 • https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
 • Báo cáo nội dung trên Facebook:
 • https://www.facebook.com/help/contact/274459462613911
 • Report an Underage Child (South Korea & Spain):
 • https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
 • Báo cáo tài khoản của phạm nhân:
 • https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
 • Report tài khoản giả mạo:
 • https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
 • Report Suicidal Content(tự tử):
 • https://www.facebook.com/help/contact/305410456169423
 • Báo cáo người phạm tội tình dục:
 • https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
 • Báo cáo tài khoản giả mạo:
 • https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
 • Báo cáo vi phạm quyền riêng tư:
 • https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
 • Reporting a Violation or Infringement of Your Rights:
 • https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053
 • Báo cáo tống tiền:
 • https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371
 • Please Verify Your Information:
 • https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
 • Đổi tên:
 • https://www.facebook.com/help/contact/561627100638621
 • Tên tôi không được chấp nhận:
 • https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
 • Đổi tên theo ngôn ngữ:
 • https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186
 • Liên hệ thừa kế:
 • https://www.facebook.com/help/contact/498667593619501
 • Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng:
 • https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
 • Yêu cầu đặc biệt cho tài khoản của người đã mất:
 • https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
 • Yêu cầu tưởng nhớ:
 • https://www.facebook.com/help/contact/305593649477238
 • Tài khoản cá nhân của tôi đang ở trạng thái được tưởng nhớ đặc biệt
 • https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
 • Requesting Content From a Deceased Person’s Account
 • https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245
 • Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook:
 • https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
 • Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận:
 • https://www.facebook.com/help/contact/338822979524831
 • Phone Number Already Taken:
 • https://www.facebook.com/help/contact/439851082721667
 • Phone Number Not Recognized(Không nhận dạng được số điện thoại):
 • https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768
 • Địa chỉ Email này đã được sử dụng:
 • https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641
 • Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn (Fanpage:)
 • https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952
 • Fanpage sang Trang cá nhân:
 • https://www.facebook.com/help/205056142869433
 • Mẫu báo cáo bản quyền:
 • https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
 • Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :
 • https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
 • Report Pages that Disappeared(báo cáo các trang biến mất):
 • https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
 • Report an Ad(Báo cáo quảng cáo):
 • https://www.facebook.com/help/contact/234887816572954
 • Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo:
 • https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
 • Xóa tài khoản của tôi:
 • https://www.facebook.com/help/delete_account
 • Tìm mật khẩu:
 • https://www.facebook.com/help/contact/234405046615919
 • Unlock Group:
 • https://www.facebook.com/help/contact/201356176630584
 • Báo cáo vấn đề đăng nhập:
 • https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
 • Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản:
 • https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
 • Developer Support: I’m Unable To Create Apps(Block chặn tạo ứng dụng):
 • https://www.facebook.com/help/contact/140703502680919
 • Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook(unlock apps):
 • https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
 • Must Log In To See This Page Error(Phải đăng nhập để xem trang này):
 • https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
 • Personal Data Requests(Yêu cầu giữ liệu cá nhân):
 • https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
 • Facebook Blocks(unlock Report lạm dụng):
 • https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151
 • Cập nhật thông tin bảo mật của bạn:
 • https://www.facebook.com/update_security_info.php
 • EU Safe Harbor Complaint(Khiếu nại về việc tuân thủ cảng):
 • https://www.facebook.com/help/contact/298027743579231
 • Tôi nghĩ rằng máy tính của tôi có phần mềm độc hại. Tôi nên làm gì?:
 • https://www.facebook.com/help/389666567759871
 • Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập(unlock mã sms):
 • https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855
 • Older posts are not loading(Không tải được bài đăng cũ):
 • https://www.facebook.com/help/contact/163663033726185
 • Report Posts Not Appearing in News Feed(Báo cáo bài viết không xuất hiện trong News Feed):
 • https://www.facebook.com/help/contact/167649556677152
 • California’s Shine the Light law(Luật nhẹ của california):
 • https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057
 • Data Policy Questions(Câu hỏi chính sách dữ liệu):
 • https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138
 • Bank Account Payments:
 • https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
 • Facebook Help Center and Statement of Rights and Responsibilities:
 • https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862
 • Mentions Verification Request:
 • https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

LỜI KẾT

Trên đây là tổng hợp 169 link contact facebook mà mình loot được. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại về bản quyền hãy comment ngay phía dưới (hoặc tại đây). Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả !!!

Copyright © Lê Anh Đức